Aventics ES05 modularna ventilska ostrva

JEDNOSTAVNO, FLEKSIBILNO, EFIKASNO

Aventics ES05 je koncept koji omogućava korisnicima da za veoma kratko vreme dobiju ventilsko ostrvo prilagođeno svo- jim potrebama. Rezultat je razvojnog procesa zasnovanog na bogatim iskustvima stručnjaka na unapređenju ostrva pret- hodnih serija, korišćenju naprednih materijala, striktnom procesu kontrole komponenti - i sve to po veoma pristupačnoj ceni.

ES5 je pravo rešenje za vas ako su vaši problemi:

  • Osnovni nivo automatizacije: Aplikacije osnovnog i srednjeg nivoa složenosti
  • Ograničen budžet: Niska cena ventilskog ostrva
  • Kratak rok isporuke: 1-2 dana

Glavne prednosti koje kupac može da očekuje:

  • Kvalitetne komponente od kojih je ventilsko ostrvo sastavljeno
  • Ostrvo montirano od strane sertifikovanog i stručnog osoblja
  • Svako ventilsko ostrvo je testirano na ispitnom stolu
  • Mogućnost jednostavne dogradnje ostrva novim komponentama čak I nakon integracije u mašinu
  • Obezbeđeni rezervni delovi u magacinu

Možete sami konfigurisati svoje ventilsko ostrvo koristeći on-line konfigurator.

Za detaljnije informacije obratite nam se slanjem mail-a na office@servoteh.com, ili posetite on-line katalog.

Partneri

Logo BOSCH






Frekventni regulatori

  

Frekventni regulatori Bosch Rexroth!


Ko je "Online"

na mreži na mreži